اگر بصورت شخصی در کانونهای نوآوری ثبت نام میکنید، اطلاعات هویتی خود را در این بخش وارد نمایید:

اگر به نمایندگی از یک سازمان دولتی یا شرکت خصوصی ثبت نام میکنید، لطفا موارد زیر را تکمیل نمایید:

لطفا موارد زیر را در مورد کانونهایی که مایل به ثبت نام در آنها هستید مشخص نمایید